Start
Om båten
Priser & Försäljning
Reservdelar
Instruktioner
C55 - riggnings- och användarinstruktioner
Riggningsbilder
Kappsegling
Segelklubbar
  Riggningsbilder  

Här visas några bilder som visar hur det är tänkt att C55an skall riggas.